Island West Men’s Day August 28 ,2014

Men’s Day

August 28, 2014

Event –   3 Low Gross / 3 Low Net     Individual

Player

 

 

Total

George Schnurr   Low Gross

Harter Banks       3rd Low Gross

Patrick Baldwin

 

  76

84

Tom Dardaris

John Johns

Phil Dembowski     2nd Low Gross

John Putnam

 

   

 

82

Matt   Cassidy          2nd  Low Net

Cubby   Lamm

Dave   Gauvin          3rd Low Net

 

  73

 

74

Charlie   Michael

Michael   Hughes

Earle   Lockhart

Steven   Sheetz         1st Low Net

 

   

 

 

66

Ed Harrington

Gerry Dutkowski

Robert Heck

Michael Rotelle

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Closest To Pin #2   Matt Cassidy    Closest to Pin  #12  Mike Rotelle